Cleantechnologies

De VIVES fonds investeert in technologische start-ups, met een bijzondere nadruk op het sector van “cleantech” of “eco-innovatie”. Dit sector wordt gedefinieerd door Vives als alle producten, processen en diensten creëren economische waarde, terwijl het optimaliseren van de productie en het gebruik van hulpbronnen en energie en het verminderen van de productie van vervuiling en afval. Een illustratie van sectoren wordt hieronder weergegeven en toont de amplitude van markten en technologieën die betrokken zijn bij de ontwikkeling van cleantech: de eco-industrie, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene chemie, industriële biotechnologie, duurzame landbouw…

De ontwikkeling van cleantech is sterk gebaseerd op technologisch onderzoek. Dit leidt tot de creatie van nieuwe activiteiten, maar ook en vooral tot de ontwikkeling van sectoren die zijn en zullen in de ontwikkeling van de economische en sociale model voorop blijven.

Het belang van investeringen in Cleantech is gebaseerd op het feit dat de ontwikkeling van cleantech is gemotiveerd door fundamentele trends als klimaatverandering, energiezekerheid, verstedelijking, schaarste van middelen, die zal worden de prioriteiten van de mensheid in de komende decennia.

Kies een sector

resources environment energy transport materials

ENERGIE

Hernieuwbare energie:

 • Zonne-energie (PV, thermische)
 • Wind
 • Waterstof
 • Biogas, Vergassing
 • Getijdenergie
 • Biobrandstoffen 2e et 3e generatie

Levering:

 • Smart Grid
 • Energieopslag

Energie-efficiëntie:

 • Industriële Proces
 • Verwarming, isolatie
 • Green IT

VERVOER
ECO-MOBILITEIT

Voertuigen:

 • Energie-efficiëntie
 • Materialen
 • Uitstoot

Recycleren

Netwerk

Eco-mobiliteit

Green-cities

CHEMIE
MATERIALEN

 • Groene chemie
 • Industriële Biotechnologie
 • Bioraffinage
 • Biomateriaal
 • Recycleren
 • Ecodesign, eco-bouw, isolatie

HULPBRONNEN

 • Diversificatie
 • Verminderd gebruik
 • Duurzame productie
 • Duurzaam beheer
 • Recycleren

MILIEU

Lucht:

 • vermindering van de uitstoot
 • sanering

Water:

 • Verminderen van het verbruik
 • Hergebruik
 • Sanering
 • Valorisatie/recycling van afvalwater

Grond:

 • Duurzaam beheer
 • Sanering