Wie zijn wij ?

Vives is een privéfonds dat start- en risicokapitaal in hoogtechnologische bedrijven investeert. Het multisectoriële fonds ondersteunt jonge bedrijven in alle technologische sectoren, maar heeft vooral toch grote aandacht voor innoverende projecten op milieugebied.

Het fonds kan in de verschillende ontwikkelingsstadia van een bedrijf investeren: voorbereiding, start-up en groei. De deal flow van Vives wordt verzekerd door de spin-offs van de UCL (recht van 1e weigering) alsook door technologische start-ups in een straal van 250 km rond Louvain-la-Neuve.

Het eerste investeringsfonds, Vives I, voorgezeten door Professeur Robert Wtterwulghe, dat in 2004 opgericht werd, beschikte over een kapitaal van 15 miljoen € dat door de volgende partners ingebracht was:

 • het Europese Investeringsfonds (EFI), voorgesteld door Z. Ihrai
 • BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium, voorgesteld door R. Moons
 • KBC Private Equity, voorgesteld door I. Cardinael
 • Sofina, voorgesteld door J-F. Burguet
 • Nivelinvest, voorgesteld door P. de Waha
 • Sopartec, voorgesteld doorPh. Durieux

De investeringsperiode van het fonds is vandaag afgesloten en Vives I aanvaardt geen nieuwe dossiers meer.

In september 2011 sloot Vives II – Louvain Technology Fund zijn eerste kapitaalsronde af met een kapitaal van 43 miljoen € waardoor Vives II het grootste Europese investeringsfonds is dat ooit door een universiteit in het leven geroepen is.

Het kapitaal van Vives II,voorgezeten door Professeur Robert Wtterwulghe, is afkomstig van belangrijke nationale en Europese investeerders, zoals :

 • het Europese Investeringsfonds(EIF), voorgesteld door J. Baumont
 • SFPI-FPIM, voorgesteld door D. Ronday
 • BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium, voorgesteld door M. Kielemoes
 • BPI (France), voorgesteld door S. Goussu
 • ING Belgium, voorgesteld door P. Gustin
 • Sofina, voorgesteld door J-F. Burguet
 • AXA Belgium, voorgesteld door P. Dumont
 • Belfius, voorgesteld door J. Langhendries
 • IRD (France), voorgesteld door H. Cannard
 • Nivelinvest, voorgesteld door P. de Waha
 • Sopartec en zijn beheersploeg , voorgesteld door Ph. Durieux,
  A. Vandemeulebroecke, C. Monterrat, F. Goossens en L. van den Hove.

De Vives-fondsen worden door Sopartec beheerd, de onderneming voor technologietransfer van de UCL en lid van het Louvain Technology Transfer Office.

Binnen Vives II is Sopartec belast met de uitvoering van investeringsbeslissingen, de opvolging van de participaties en de onderhandelingen wanneer een investering teruggetrokken wordt. De beslissingen om te investeren en om investeringen terug te trekken, worden genomen door een investeringscomité (Investment Committee) dat uit 6 leden van het management van Sopartec bestaat. De Adviesraad en de Raad van Bestuur vormen de twee andere beheersorganen van Vives II.